Digiparks

Titlul proiectului: Crearea unui produs turistic transfrontalier inovator și integrat între parcurile naturale „Vrachanski Balkan” și „Poarta de Fier”

Program: Interreg V-A Romania-Bulgaria

Prioritatea programului: PA2 - O regiune verde

Scopul proiectului:

Obiectivul general al proiectului este de a promova dezvoltarea economică durabilă și echilibrată în comun a teritoriilor ambelor parcuri prin diversificarea ofertei turistice și dezvoltarea turismului bazat pe moștenirea culturală și naturală ca factor de utilizare și exploatare eficientă a avantajelor și potențialelor comune. și depășirea dezechilibrelor din regiune.

Ca urmare, va fi creat un produs turistic integrat transfrontalier, a cărui prezentare și introducere se va baza pe deplin pe tehnologii 3D moderne. Modelele 3D create ale celor două parcuri vor permite vizitarea detaliată a teritoriilor lor, atât în ​​sălile demonstrative create, cât și prin intermediul unei platforme web. Vizitatorii vor avea posibilitatea de a vizualiza în detaliu situri digitizate 3D specifice ale bogatului patrimoniu cultural – biserici, cetăți antice și medievale și așa mai departe. Surse scrise digitizate și alte surse – icoane, evanghelii și așa mai departe, vor fi atașate modelelor 3D ale acestor site-uri. În afară de aceasta, va exista posibilitatea de a vizualiza în realitate virtuală peisaje semnificative – chei, fenomene de stâncă, cascade, peșteri. Se vor putea „vizita” trasee turistice atractive – eco-trasee, itinerarii cognitive și așa mai departe. În cele două parcuri vor fi formate și oferite cel puțin 4 trasee specifice, pe care le vor putea vizualiza în detaliu.

Ca urmare, potențialii turiști de pe cele două părți ale graniței vor obține oportunitatea unică de a-și dobândi o idee completă a atracțiilor turistice din cele două parcuri, de a le încadra și combina.

Parteneri:

Partener principal: Direcția Parcului Natural „Vrachanski Balkan” - R. Bulgaria

Direcţia Parcul Natural „Porţile de Fier” - R. România

Începutul proiectului: 21 mai 2019

Sfârșitul proiectului: 19 iunie 2023

Durata: 48 luni, 30 zile

Valoare: Valoare: 419.379,44 euro, din care 359.472,52 euro finanţaţi prin FEDER. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria.