Digiparks
Rezervația Naturală Cazanele Mari și Mici

Rezervația Naturală Cazanele Mari și Mici

Acces: sat Dubova

În partea cea mai îngustă și adâncă a fl uviului Dunărea, dominată de pereți carstici verticali, se afl ă Cazanele Mari și Cazanele Mici – fără îndoial cea mai impresionantă parte a Defi leului Dunării. Încă de la intrarea în România, în apropierea localității Baziaș, Dunărea a creat un spectaculos defi leu spectaculos de 130 de km, cu alternări de locuri joase și înguste, golfuri, stânci înalte și peșteri. Zona cazanelor, cel mai cunoscut sector din acest defi leu, este o arie naturală protejată. Pe versanții inaccesibili cresc specii endemice, iar printre pădurile de fag găsim tisa – un arbore care este monument al naturii.

În zonă sunt marcate 4 trasee turistice, tip circuit, de difi cultate mica spre medie, marcate și semnalizate, care poartă turiștii în cele mai spectaculoase puncte de belvedere.

Conținutul acestui site web nu reprezintă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene. Responsabilitatea pentru conținutul acestei pagini revine exclusiv autorilor săi.
Foot снимка