Digiparks

Дирекция на Природен парк „Врачански Балкан
Адрес: гр. Враца, м. Копана могила
Тел: 09189 /22 66
e-mail: vratchanskybalkan@abv.bg,
www.vr-balkan.net
 
Природозащитен център Натура 2000
Адрес: гр. Враца, ул. Поп Сава Катрафилов 27-29
e-mail: naturacenter@abv.bg
 
Центърът е разположен с сградата на Ески Джамията в гр. Враца - обявена за архитектурен и художествен паметник на културата. Тук ще намерите богата информация за: защитените територии и зони на територията на ПП „Врачански Балкан“; информация за изградените еко-пътеки и опознаваетлни маршрути; места за настаняване и развлечения; дигитална зала; информационни материали;
 
 
 
 
 
 
Дирекция на Природен парк „Железни врата“
Адрес: Румъния, гр. Оршова, ул. Civic Center, 2
Тел: 0040 252 360 511
e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro
https://www.pnportiledefi er.ro
 
Информационен център Дубова (Dubova)
Адрес: с. Дубова
e-mail: parc@drobeta.rosilva.ro
 
Информация: В центърът можете да видите: експозиции за биоразнообразието в парка;традиционния начин на живот на местното население; дигитална зала. Центърът предлага и информационни и рекламни материали и образователни дейности с деца;