Digiparks
 Куртпашова кула

Куртпашова кула

Местоположение: намира се в непосредствена близост до Регионалния исторически музей в гр. Враца

Със своя оригинален силует, въпреки малките си размери, създава впечатлението за средновековен замък. Тя е една от няколкото подобни, съществували през турско време. Представлява триетажно укрепено жилище на местен феодал. Датира от ХVII в., но елементите ѝ и начинът на строеж сочат приемственост от крепостното строителство на Българското средновековие – ХVI в. В кулата е разположен сувенирен и изложбен център. Отворена е за посещение.
 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка