Digiparks
Кулата на Мешчиите

Кулата на Мешчиите

Как да стигнем: намира се в непосредствена близост до Градската концерна зала

Един от символите и забележителностите на града с височина 13 м. Приземието е имало складово предназначение, а трите горни етажа са използвани за жилищни нужди. Смята се, че датира от ХVI
в. В края на ХIХ в. кулата е била преустроена като градски часовник, а през 2006 г. е реконструирана. Монтиран е циферблат, както и ново художествено осветление.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка