Digiparks
Манастир Св. Иван Пусти

Манастир Св. Иван Пусти

Как да стигнем: на 12 км от гр. Враца към гр. Монтана, по маркирано отклонение с кафява информационна табела. Автомобилният път достига до портите на манастира

Първите сведения за светия храм са от 1544 г. В манастира през 182 2г. е работила първата щампарска работилница за икони в България. Има сведения, че там е имало златарска работилница на прочутата Чипровска школа за църковна утвар и накити. Историята на манастира като култово място може да се проследи до траките, които са оставили следи в многобройните пещери наоколо. В близост до манастира има скален венец, от основите на който блика карстов извор, а върху западната му стена са запазени останки от стенописи.
 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка