Digiparks
Село Айбентал (Eibenthal)

Село Айбентал (Eibenthal)

Как да стигнете до там: от националния път, от Оршова до Moldova Nouă, 6 км нагоре по хълма от долината Люботина

Селото е разположено в живописна местност в Банатските планини. Склоновете около него са покрити с мозайка от ниви, ливади и пасища, което обуславя голямото биоразнообразие на растителни и животински видове. Eibentha е едно от „чешките“ села, основани от чешки колонисти в Румъния в началото на XIX век. И до днес тук живеят около 300 чехи, както и няколко румънски семейства. Заедно със съседното село Baia Nouă в момента формира най-голямата чешка общност в Румъния. Със своята колоритност и живи традиции Айбентал привлича много туристи. То е включено в топ 6 Туристически села на Румъния за 2022 година.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка