Digiparks
Крепостта Трикуле

Крепостта Трикуле

Как да стигнете до там: от национален път, от Оршовадо Moldova Nouă,

Комплексът на замъка е разположен на северния бряг на река Дунав на 4 км от град Свинита. Според историците крепостта е построена в периода между втората половина на XIII век и първата четвърт на XV век. Крепостта се състои само от три почти квадратни кули с размер на основата около 7 метра, разположени под формата на триъгълник. Едната кулите е почти напълно запазена, втората е наполовина разрушена. От третата кула, която е по посока на средата на реката, са останали само фундаментите, потопени в р. Дунав.

Крепостта е имала отбранителна функция. През 1443 година е била използвана и като митнически пункт на Хабсбургската монархия. След 70-те години на 19 век сградата бива изоставена.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка