Digiparks
Природна забележителност Божи мост, село Лиляче

Природна забележителност Божи мост, село Лиляче

Как да стигнем: от гр. Враца по пътя по пътя за с. Чирен. Преди селото има табела на отбивката
GPS: 43.3153, 23.5521

Божият мост е естествен скален мост в Чиренско-Лиляшкия карстов район. Висок е около 20м, широк – около 25м, а по главната си ос тунелът, образуван от Лиляшка бара, е с дължина около 100 м. Мостът е обявен за природна забележителност през 1964 г. В непосредствена близост са разположени останките от средновековната българска крепост Градище. При археологическите разкопки на крепостта е установено, че тя е изпълнявала стражеви функции през Късноримската епоха и Ранното българско средновековие.

 

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка