Digiparks
Природна забележителност Ритлите, с. Лютиброд

Природна забележителност Ритлите, с. Лютиброд

Как да стигнем: на 27 км от гр. Враца към гр. София, през Искърското дефиле.
GPS: 43.108961, 23.6229

Уникален скален феномен с височината на скалните ребра 60 - 80 м. Разположена е на левия бряг на р. Искър, срещу с.Лютиброд. На север от тях е било разположено средновековното селище Коритенград и манастирски комплекс. В близост се намират: историческата местност Рашов дол, където през 1876 г. са загинали в битка 10 четници от Ботевата чета.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка