Digiparks
Cazanele Mici (Малки Казани) - Cazanele Mari (Големи Казани) - пещера Veterani - пещера Ponicova (Маршрут с лодка)

Cazanele Mici (Малки Казани) - Cazanele Mari (Големи Казани) - пещера Veterani - пещера Ponicova (Маршрут с лодка)

Време: 5 часа,  Начална точка: Мостът Mraconia, Информационен пункт на природен парк Железни врата

GPS: 44.640728, 22.293824

Трудност: средна

Началната точка на пътеката е Информационния пункт край залива Mraconia. От там се открива прекрасна гледка към Статуята на Децебал (последният владетел на даките). Това е най-голямата каменна скулптура в Европа с височина 55м. По-нататък маршрутът преминава покрай най-тясното място на румънския Дунав - участък с дължина 9км и ширина само 230м. Мястото е известно като Малките и Големите казани. В края  маршрутът достига пещерата Veterani и входа на пещерата Ponicova.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка