Digiparks
Манастир Света Анна

Манастир Света Анна

Как да стигнем: от Оршова по пътя покрай Дунава, който върви към хълма над града. Има указателни табели

 

Този манастир има специална история. Основан е от известния журналист Памфил Шейкару (Pamfil Șeicaru), който се сражава в района на Оршова през Първата световна война, в качеството си на младши лейтенант от 17-ти пехотен полк. Манастирът Света Анна е построен между 1936г. и 1939г., период, в който Шейкару е директор на списание Curentul и депутат в парламента на Румъния. Името Св. Анна е избрано по името на майката на неговия основател. След края на строителните работи е осветена само църквата, но не и манастира, който по време на комунистическия режим функционира като ресторант. Едва през 1990г. сградата е върната на законния собственик и е възстановено нейното предназначение.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка