Digiparks
Регионален музей Железни врата

Регионален музей Железни врата

Как да стигнем: гр. Доберта Турну Северин, ул Strada Independenței 2

Създаването на музея започва още през 1912г., когато професор Bărcăcilă основава „Исторически музей на гимназия Траян“. След 1945г. музеят придобива все по-голямо значение и развива изследователската си дейност като Музей на района на Железните врата. През 1972г. Музеят отваря врати с два отдела: исторически и естествени науки с аквариум, представящ дунавски видове риби. По-късно се създават отделите по етнография и изкуство.

Днес музеят обхваща голямо разнообразие от експозиции - от традиционния живот до история, изкуство, биология, наука и други. Неговата антична секция показва останки от най-старото постоянно селище в Европа, Schela Cladova и други предмети от неолита, бронзовата и желязната епоха.

През 2010г. в двора на музея са открити руини на римски амфитеатър. Предполага се, че това е една от конструкциите, представени на Траяновата колона, заедно с моста и крепостта. Музеят е част от археологическия парк, към който принадлежат и Траяновият мост, римският лагер Дробета и др.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка