Digiparks
Манастирът Мракония

Манастирът Мракония

Как да стигнем: по национален път 57 от гр.Оршова към гр. Молдова Ноуа

Манастирът Мракония датира още от XV век. В историята на своето съществуване, духовната обител е подложена на много изпитания. През 1453г., в резултат на турските набези, монасите са принудени да напуснат манастира. Между 1521-1523, управителят на Северин, Никола Гърлищяну, заедно с жена си и дъщеря си, обновяват манастира. Наскоро след това той отново е разрушен при многобройните турско-татарски нашествия. През първите две десетилетия на комунистическия режим се използва като обикновен енорийски храм. През 1968г., в резултат на изграждането на водноелектрическата централа Железни врата I, старата църква остава под водите на река Дунав. Сегашният манастир е построен след 1989г. на ново място, а от 2007г. монашеският живот в него е възстановен.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка