Digiparks
Палеотологичен резерват Бахна

Палеотологичен резерват Бахна

Как да стигнем: от националния път, следвайте DJ607C,през село Иловита (Ilovita) и след това по селски път до хълма

Резерватът Бахна се намира между местностите Иловита и Бахна и обхваща площ от 10 хектара. Този палеонтологичен резерват представлява голям научен интерес, считан е за едно от най-старите находища на вкаменелости в страната, където се намират над 400 вида вкаменелости. Резерватът е създаден, за да запази и защити фосилната фауна от преди 16 милиона години. Има маркирани 2 кръгови еко-маршрута.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка