Digiparks
Природен резерват Cazanele Mari и Cazanele Mici (Голям и малък казан)

Природен резерват Cazanele Mari и Cazanele Mici (Голям и малък казан)

Как да стигнете: от републикански път 57, от село Дъбова

В най-тясната и най-дълбока част на река Дунав, сред надвиснали величествени отвесни карстови стени, се намират Големия и малък казан – несъмнено най-внушителната част от Дунавския пролом. При навлизането си в с. Дубова Дунав е създал грандиозно деветкилометрово дефиле с редуващи се ниски и тесни места, заливи, високи скали и пещери. Района на „Казаните“ е естествено защитена територия. По труднодостъпните склонове растат ендемични видове, а сред буковите гори се среща тис. Туристите могат да се разходят по маркираните три панорамни маршрута, тръгващи от с. Дубова.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка