Digiparks
Област Знаман (Znaman)

Област Знаман (Znaman)

Как да стигнете до там: от националния път, от Оршова до Moldova Nouă, 6 км нагоре по хълма от долината Люботина

Знаманският район е местност с изключително съхранена природа. Тук посетителите могат да се полюбуват на ливадите, пълни с орхидеи, на дълбоки долини, покрити с гори, на множество водопади. В района има и доста останки от минната пещерна индустрия. От с. Айбентал има маркирани пътеки, водещи към местността. От там се открива и панорамна гледка към р. Дунав.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка