Digiparks
Скален феномен Cioaca Borii

Скален феномен Cioaca Borii

Как да стигнете: от републикански път 57, близо до крепостта Трикуле

Cioaca Borii е скално формирование разположено на брега на горното течение на река Свиница. Крайбрежието е покрито от забележителна популация от черен бор, характерен за района на Банат. Във водите на Дунав, където сякаш свършва Cioca Borii, се намира крепостта Трикуле.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка