Digiparks
Връх Тресковац (Trescovăţ), село Свинита

Връх Тресковац (Trescovăţ), село Свинита

Как да стигнем: от национален път 57, началната точка на влака е близо до точката Stariște

 Тресковац е ясно изразен скалист връх, който привлича вниманието със своята внушителност на фона на заобикалящите го гористи хълмове. За разлика от съседните върхове, които са изградени от варовикови скали, Тресковац се е появил в резултат на вулканична дейност. Със своята височина от 755 м и той е един от най-високите върхове в Природен парк „Железни врата“. От долината на Stariste има еко пътека водеща към върха.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка