Digiparks
Църквата „Свети Николай” с. Царевец, община Мездра

Църквата „Свети Николай” с. Царевец, община Мездра

Местоположение: в центъра на с. Царевец, община Мездра

Църквата „Свети Николай” е изградена през XIII-XIV век. Тя е една от малкото изцяло запазени сгради, строени през този период. Интериорът поразява със своя зидан иконостас, покрит с живописна украса. Малко известно, че дърворезбените иконостаси, които в момента са неотделима част от православна църква, се появяват сравнително късно, едва по турско време. Дотогава разпространени са били зиданите иконостаси. Единственият запазен до наши дни е именно в църквата „Свети Николай”.  Точно над входа на църквата може да се види така нареченият „градивен камък”, върху който е изписана годината, в която храмът е бил допълнително укрепван или дострояван. За последно това е станало през 1747 г. Мястото е уникално и със запазените голям брой изкусно изработени надгробни паметници от същото време, някои от които представляват истински шедьоври на каменната пластика. През 1972 г. Божият храм е обявен за национален паметник на културата.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка