Digiparks
Пещера Поникова

Пещера Поникова

Пещерата се е образувала във варовиковата стена на левия бряг на река Дунав, по-точно в района на Големите казани  в подножието на планината Ciucaru Mare.

Това е най-голямата карстова формация в района на Defileu, с обща дължина на галериите 1661 м. Основната галерия, през която протича река Ponicova, свързва водната със сухата част на пещерата. След Пониковския пролом, река Ponicova навлиза в пещерата, където е прокопала пътя си до Дунава през варовиковата скала. Освен тази галерия има още две галерии с вкаменелости. Едната не е отворена за туристи - Галерията на прилепите, а другата може да бъде посетена - Галерията на конкрециите. Посетителите трябва да са облечени като за планински преход и да имат индивидуално осветление.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка