Digiparks
Пещера Ветерани

Пещера Ветерани

Тази пещера, разположена в подножието на планината Ciucaru Mare, и с достъп само от река Дунав, е известна още от древността. Използвана в миналото като важен стратегически военен пункт, днес пещерата е сред най-популярните туристически атракции в района, като съчетава както културно наследство (история и археология), така и природа (карстова кухина обитавана от колония прилепи). Пещерата е отворена целогодишно и може да се посети с облекло за планински преходи. Между май и октомври посещенията са организирани с водач от Природен парк „Железни врата“.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка