Digiparks
Маршрут на природното наследство - от с.Иловита до с.Свинита

Маршрут на природното наследство - от с.Иловита до с.Свинита

Начална точка: края на с. Иловита 

GPS: 44.768033, 22.476774

Трудност: средна

Маршрутът включва най-важните територии на природен парк „Железни Врата“, състоящ се от природни резервати и впечатляващи планински върхове. За да има достъп до тях са маркирани туристически маршрути, които водят до панорамни гледки към парка. Излизайки от село Иловита се стига до Палеонтологичния резерват Бахна, в долините Курчия (Curchia) и Леспези (Lespezi), обхващащ площ от 10 хектара. Това е резерват от особен палеотологичен интерес, считан за един от най-важните на европейско ниво, съдържащ вкаменелости от 400 вида.

От Иловита, по път DN6 и DN57 стигате до района Cazanelor Dunării, най-тясната и дълбока част на река Дунав, доминирана от вертикални карстови стени, която е най-впечатляващата част от Дунавския пролом. По труднодостъпните склонове растат ендемични видове, а сред буковите гори се среща тисът, който е терциерен реликт. В района има 4 туристически пътеки, кръгови, с ниска до средна трудност, маркирани и обозначени, които отвеждат туристите до зрелищните гледки.

По-нататък по път DN 57 достигаме долината Люботина, откъдето се тръгва по тесен асфалтиран път за село Айбентал. Оттук по пътеки, маркирани от чешката общност, се стига до местността Знамън, най-популярната в района на село Айбентал, област с особено красиви ливади с много видове орхидеи, заобиколени от обширни букови гори.

Излизайки от село Айбентал, към Свинита, или по асфалтовия път или по горски черен път, се стига до местността Чока Борий, в подножието на които са руините на крепостта Трикуле. Чока Борий  е много специална зона в естествения пейзаж на парка. Това е планинско образувание на 260 милиона години, върху чиито скали е единствената гора от банатски черен бор в Дунавския пролом. Туристическия маршрут е маркиран и обозначен до връха със слизане към крепостта и излаз за село Свинита.

Освен това маршрутът на природното наследство достига връх Тресковат, един от най-зрелищните върхове в Банатските планини, с уникална геоморфологична характеристика в сравнение с останалите планински образувания в района.

Съдържанието на тази интернет страница не представлява непременно официалната позиция на Европейския Съюз. Отговорност за съдържанието на тази страница носят единствено нейните автори.
Foot снимка